57028 Edició de vídeos: Nivell bàsic

Aquest curs us servirà per prendre a editar les vostres filmacions, afegint noms, efectes, dates,…

CONTINGUTS:
BLOC I

Captura unes imatges
Guardar el vídeo i importar-lo al nostre ordinador
El programa Windows Movie Maker
Importar un filmar el programa
Guardar el projecte

BLOC II

La pel·lícula en la línia del temps.
Retallar el vídeo.
Efectes especials.
Títol al principi

BLOC III

Crèdits al final
crèdits sobreposats
El soroll
Un so nou

BLOC IV

Guardar el projecte i crear la pel·lícula final
Compte a gmail
Penjar el vídeo a youtube
On està el nostre vídeo
Esborrar de youtube nostre vídeo.

DIRIGIT A:

Aquelles persones que desitgin aprendre una mica sobre edició de vídeos

BONIFICACIÓ

Aquest curs està bonificat per Fundae, la Fundació Estatal per a la Formació en ocupació. Més informació .

.

CALENDARI

Cursos ordinaris:
  • 1ª edició: 1 al 22 de febrer.
  • 2ª edició: 1 al 22 d'abril.
  • 3ª edició: 1 al 22 de juny.
  • 4ª edició: 1 al 22 de setembre.
  • 5ª edició: 1 al 22 de novembre.
Cursos extraordinaris:
  • També hi ha la possibilitat de fer un curs a la carta, segons les vostres necessitats
  • cursos a convenir:

DURADA

La durada d'aquest curs és de 20 hores. Això implica una dedicació mitja d'entre 7 i 8 hores a la setmana, en funció de la capacitat individual, els coneixements previs, la qualitat de la connexió, etc. de cada participant.

.

REQUISITS MÍNIMS

  • Coneixements mínims d'internet.

TUTORITZACIÓ / SEGUIMENT

Cada curs compta amb una persona formadora que estarà atenta als teus dubtes i evaluarà les activitats. En tot moment pot contactar amb la teva formadora amb els teus dubtes, suggeriments, problemes, etc. i rebrà una resposta en un termini màxim de 24 hores.

HORARI

En els nostres cursos online no hi ha activitats que impliquin treballar en un horari concret. Al llarg de cada curs, les activitats poden realitzar-se quan convingui. Si té algun dubte relacionat amb la realització o el contingut del curs, pot escriure a la seva formadora i obtindrà una resposta en un termini màxim de 24 hores.

LLOC

La realització dels nostres cursos és 100% online. Això significa que poden realitzar-se des de qualsevol lloc, mitjançant un ordinador o un dispositiu mòbil amb connexió a internet.

AVALUACIÓ I SUPERACIÓ DEL CURS

Quan es realitza un tasca, el/la formador/a procedeix a avaluar-la i indica si s'ha superat o cal millorar-la. En aquest últim cas, el/la formador/a indicarà quines són les millores necessàries. No hi ha exàmens.

Per superar (aprovar) un curs, cal realitzar correctament totes les activitats proposades en el curs.