Els calendaris a la feina

Els controls i comptar el temps ha estat una de les preocupacions de les persones des de que van iniciar la convivència organitzada. Ja a Babilònia existien calendaris amb més o menys encert.
Actualment hi ha calendaris per organitzar la feina compartida, per demanar hora, per gestionar agendes, …

CONTINGUT:

Els calendaris i la vida occidental.
Compartim calendaris.
Els calendaris de google.
Calendaris intercatius per demanar hora.
Gestió de calendaris interactius.

.

 

DIRIGIT A:

Aquelles persones responsables de recursos humans, de negocis amb serveis a hores, per aprendre a portar agendes interactives, … a tothom que estigui interessat en calendaris

.
.

CALENDARI

Cursos ordinaris:
  • 1ª edició: 1 al 22 de febrer.
  • 2ª edició: 1 al 22 d'abril.
  • 3ª edició: 1 al 22 de juny.
  • 4ª edició: 1 al 22 de setembre.
  • 5ª edició: 1 al 22 de novembre.
Cursos extraordinaris:
  • També hi ha la possibilitat de fer un curs a la carta, segons les vostres necessitats
  • cursos a convenir:

DURADA

La durada d'aquest curs és de 20 hores. Això implica una dedicació mitja d'entre 7 i 8 hores a la setmana, en funció de la capacitat individual, els coneixements previs, la qualitat de la connexió, etc. de cada participant.