Full de càlcul en l’organització empresarial

El full de càlcul és imprescindible per a moltes organitzacions empresarials. En aquest curs trobareu eines i recursos per a poder fer funcionar un full de càlcul a partir dels vostres interessos. Tots els càlculs, llistes, distribucions, ordre, … milloraran amb un bon ús del full de càlcul

CONTINGUT:

Introducció al full de càlcul
Operacions matemàtiques
Operacions estadístiques
Manipulació de caselles
Gràfics

.

DIRIGIT A:

Aquelles persones que necessitin treballar dades, estadístiques, gràfics, balanços, …

.

CALENDARI

Cursos ordinaris:
  • 1ª edició: 1 al 22 de febrer.
  • 2ª edició: 1 al 22 d'abril.
  • 3ª edició: 1 al 22 de juny.
  • 4ª edició: 1 al 22 de setembre.
  • 5ª edició: 1 al 22 de novembre.
Cursos extraordinaris:
  • També hi ha la possibilitat de fer un curs a la carta, segons les vostres necessitats
  • cursos a convenir:

DURADA

La durada d'aquest curs és de 20 hores. Això implica una dedicació mitja d'entre 7 i 8 hores a la setmana, en funció de la capacitat individual, els coneixements previs, la qualitat de la connexió, etc. de cada participant.