Inscripció d’empreses

Un cop realitzada l’alta de l’empresa ja us podeu inscriure a un o varis cursos.

A cada curs hi podeu incloure 10 persones treballadors, en cas de més persones, podeu enviar-nos una relació de les persones en un full de càlcul indicant l nom de cada una i el seu NIF