13 Presentacions a l’empresa

Avui en dia totes les empreses, o gairebé totes necessiten saber exposar els seus productes, balanços, propostes, … a través de diferents presentacions. Aquestes presentacions poden ser visualitzades pels socis i sòcies, pels clients, o pel públic en general. I el seu format pot ser a l’ordinador, en una pantalla, o en una tauleta.

CONTINGUT:

Introducció
Presentacions fora de línia, OFFLINE
Presentacions en línia ONLINE
Vídeos
Projecte

Aquelles persones que busquin vulguin aprendre a fer presentacions.

CALENDARI

Cursos ordinaris:
  • 1ª edició: 1 al 28 de febrer.
  • 2ª edició: 1 al 30 d'abril.
  • 3ª edició: 1 al 30 de juny.
  • 4ª edició: 1 al 30 de setembre.
  • 5ª edició: 1 al 22 de novembre.
Cursos extraordinaris:
  • També hi ha la possibilitat de fer un curs a la carta, segons les vostres necessitats
  • cursos a convenir:

DURADA

La durada d'aquest curs és de 30 hores. Això implica una dedicació mitja d'entre 7 i 8 hores a la setmana, en funció de la capacitat individual, els coneixements previs, la qualitat de la connexió, etc. de cada participant.