15 Prevenció de riscos laborals

A part de la normativa, on hi diu que tothom que treballa ha de tenir el títol de prevenció de riscos laborals, cal que tothom estigui al dia de quins riscos s’exposa i de com actuar per evitar-los o en cas d’emergències. Mantenir la salut va més enllà de no tenir malalties o accidents. Una bona salut té en compte el benestar psicosocial de cada una de les persones

CONTINGUT:

Introducció
Treball i salut
Avaluació riscos generals i específics
Accidents i malalties laborals
Plans d’emergència
Simulacre

DIRIGIT A:

A tothom

CALENDARI

Cursos ordinaris:
  • 1ª edició: 1 de febrer al 5 de març.
  • 2ª edició: 1 d'abril al 5 de maig.
  • 3ª edició: 1 de juny al 5 de juliol.
  • 4ª edició: 1 de setembre al 5 d'octubre.
  • 5ª edició: 1 de novembre al 5 de desembre.
Cursos extraordinaris:
  • També hi ha la possibilitat de fer un curs a la carta, segons les vostres necessitats
  • cursos a convenir:

DURADA

La durada d'aquest curs és de 40 hores. Això implica una dedicació mitja d'entre 7 i 8 hores a la setmana, en funció de la capacitat individual, els coneixements previs, la qualitat de la connexió, etc. de cada participant.