Treball en equip: compromís i motivació a la feina

El treball en equip no és només un grup de persones treballant a l’hora. La intenció del treball en equip va més enllà. S’aprèn a delegar, a compartir, a comprendre a pactar, a negociar, a dialogar, … i enrere ha de quedar el individualisme i la competitivitat entre companys i companyes. L’aprenentatge del treball en equip és indispensable per a la convivència i treball en aquest segle XXI.

 

CONTINGUT:

La cohesió de l’equip humà. La motivació com a motor de canvi.
Comunicar de manera positiva. Feedback: importància de conèixer l’opinió de l’equip.
Organització de l’equip humà. Relacions horitzontals i verticals. L’equip humà: cada peça del puzle és indispensable.
Planificar i conduir les reunions de forma efectiva.
Anàlisi i resolució de conflictes. L’escolta activa com a garantia d’una gestió eficaç.

.

DIRIGIT A:

Aquelles persones que vulguin treballar en equip, o les persones responsables de recursos humans que desitgin més cohesió en el seu equip.

.
.

CALENDARI

Cursos ordinaris:
  • 1ª edició: 1 de febrer al 5 de març.
  • 2ª edició: 1 d'abril al 5 de maig.
  • 3ª edició: 1 de juny al 5 de juliol.
  • 4ª edició: 1 de setembre al 5 d'octubre.
  • 5ª edició: 1 de novembre al 5 de desembre.
Cursos extraordinaris:
  • També hi ha la possibilitat de fer un curs a la carta, segons les vostres necessitats
  • cursos a convenir:

DURADA

La durada d'aquest curs és de 40 hores. Això implica una dedicació mitja d'entre 7 i 8 hores a la setmana, en funció de la capacitat individual, els coneixements previs, la qualitat de la connexió, etc. de cada participant.